Iskolánk története

1742-ben indult el az iskolai oktatás Szigetszentmártonnal és Szigetújfaluval közösen. Kezdetben a tanítás nyelve a német volt. Az oktatást Szigetszentmártonban tartották. Később bevezették a magyar nyelvű oktatást is.

Majd a falunkban is megindult az oktatás. Községünkben sokáig három iskola is működött párhuzamosan.

1850 körül először az önálló szerb iskola kezdte meg a működését a szerb egyházközség irányításával a mai Fő út 107-ben.

szerbisk

1879-ben  katolikus iskolai oktatás  indult a mai Fő út 70-ben. Kezdetben az egyház bérelt egy korábbi lakóházat.

fout70

1884-ben kezdődött az állami iskolai oktatás  a mai Fő út 65-ben, egy lakóházban. Később felépítették az állami elemi iskola épületét a Szabadság u. 1-ben. Az iskolában összevont osztályokban folyt a tanítás. Kezdetben 1-4. és 5-6. osztályos bontásban.

regisuli

második világháború idején a frontvonal itt tartózkodása alatt az iskolák tantermeiben katonákat, betegeket, állatokat helyeztek el. A sok szemét eltakarítását a nevelőtestület tagjai végezték és május 1-én hozzáfogtak a tanításhoz.

tanulokTablókép a ’40-es évekből.

Az állami iskola bővítését egy újabb lakóház megvásárlásával oldották meg a Fő út és a Táncsics utca sarkán (dombi iskola).

Így tulajdonképpen:

  • egyházi
  • állami – benne német oktatás
  • nemzetiségi iskola működött.

Az állami és egyházi iskolában a német nyelv oktatása, a szerb iskolában a szerbhorvát nyelv tanítása tanítói oklevéllel és anyanyelvi szintű pedagógus vezetésével történt.

1948-ban az országgyűlés megszavazta az államosítást, így a községünkben a római katolikus és a görögkeleti iskola is állami lett. A katolikus iskola beolvadt az államiba, a szerb (görögkeleti) pedig a ’60-as évek elejéig önállóan működött összevont 1-4. osztállyal.

1948 után folyamatosan beindul a nyolc évfolyamos iskola, ahol német (70-75%) és szerbhorvát (10-12%) nyelvet oktatnak. A nyelvek oktatása nyelvoktató órák keretében valósult meg. Az orosz nyelv bevezetésével akár három nyelvet is tanulhattak, akik ezt igényelték.  Az iskolának működött tagiskolája is a Szigetmajorban (1973-ig)  4-8 gyerekkel, Szőlőtelepen (2 évig) pedig 6-8 gyerekkel.

1970-es évek végén a tanulók létszámának emelkedésével tulajdonképpen négy helyen működött az általános iskola. Központja a Fő út 70. volt, ezen kívül a szerb iskolában, a dombi iskolában és a Szabadság utcában folyt a tanítás.

1983. szeptember 1-én adtak át egy új, 4 tantermes épületet a régi Szabadság utcai mellett. Ezzel együtt megszűnt az oktatás a szerb és a dombi iskolában.

suli

1990 februárjában a felső tagozat épülete további 4 tanteremmel bővült, így az egész iskola egy helyre kerülhetett.
1994 óta pedig a tetőtér beépítésével és a sportcsarnok létrehozásával a mai iskolánkban a korszerű oktatás feltételeit tudjuk biztosítani a tanulók részére.

iskola

Az iskola fenntartója eközben folyamatosan változott:

1949 – 1971 – Ráckevei Járási Tanács
1971 -1977 –  Községi Tanács
1977-1990 – Nagyközségi Közös Tanács
1990 – 2012 – Helyi Önkormányzat
2013-tól – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Ráckevei Tankerület

Igazgatók 1948-tól:

  • id. Lovas Ferenc
  • Záhonyi Hugó
  • Szalay Sándorné
  • Dobosi Dezső
  • Gyímesi Ilona, 1992 – 2012
  • Szubotinné Bakó Irén, 2013-tól