Álláshírdetés!

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Étkezéssel kapcsolatos információk:

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Tájékoztató a 2021/2022 es tanévre vonatkozóan

 • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról!
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről!
 • E-ügyintézés.
 • KRÉTA adatfeltöltés.
 • Életvitelszerű lakcím-nyilatkozat!
 • Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  Lázár Ervin Program

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

  KÉSZ Tájékoztatás szülőknek Csép (1)

  Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

   

  Tisztelt Szülők/Gondviselők!

   

  Tigyi Balázs vagyok a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szociális segítője.

  Munkám során a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésének, illetve fejlődésének elősegítése érdekében nyújtok támogatást gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

   

  Milyen problémával lehet hozzám fordulni?

  • Iskolához köthető, gyermekkel kapcsolatos problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák, kirekesztés, szekálás…) esetén;
  • Gyermeknevelési kérdésekben;
  • Családon belüli problémákkal (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, szerhasználat…).

   

  Hogyan tudok segíteni?

  • Egyéni – segítő beszélgetés formájában;
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
  • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek, diák-diák kapcsolatban, segítve a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
  • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
  • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz;
  • Csoportos foglalkozást tartok a diákoknak a felmerülő problémák megoldása érdekében, vagy prevenciós céllal (pl.: csapatépítés, kommunikáció fejlesztése, szekálás /bullying megelőzése vagy enyhítése…)

  Az iskolai szociális segítőt a pedagógusok, a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha segítségre van szükségük a problémájuk megoldásában.

  Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család – és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

   

  Óvodai/iskolai szociális segítő neve: Tigyi Balázs

  Ügyeleti idő: hétfőnként 07.30-09.30. között

  Ügyfélfogadás az ügyeleti időben, vagy más igény esetén előre megbeszélt időpontban

  Telefon: 0670-503-4858

  E-mail: roiszm2018@gmail.com

   

  Amennyiben nem járul hozzá, hogy gyermeke részt vegyen az egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, kérem írásban jelezze az oktatási intézmény felé 2019. október 31-ig! Amennyiben egy gyermek magától felkeres, a hozzájárulás hiányában sem utasíthatom vissza a meghallgatását.

   

  ztatás szülőknek Csép (1)

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  Őszi papírgyűjtés

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  A középfokú felvételi eljárás információi

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

   

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  A zene világnapja

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

  Álláshirdetések

  230. Tanító (PD1400)
  231. Tanító, határozott (PD1400)

  Kategória: Hírek | Hozzászólás most!