Általános iskolai beiratkozás ideje

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
  • április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító; NEK azonosító, (Okmányirodában kérhető)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

– óvodai szakvélemény,
– járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet);
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
    (3. sz. melléklet)
  • etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (6. sz. melléklet)!
Kategória: Hírek | A közvetlen link.