Álláspályázat: matematika szakos tanár

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2317 Szigetcsép, Szabadság utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakos órák megtartása a felső tagozaton a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-bármely szak,

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szubotinné Bakó Irén intézményvezető nyújt, a 06 24 513 630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Szubotinné Bakó Irén intézményvezető részére a kimi@szigetcsep.eu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://iskolaszigetcsep.hu – 2016. december 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Hírek | A közvetlen link.